Årsstämma 2018

Tid: Måndag den 23 april 2018 kl 19.00
Plats: S:t Lukas kyrka, församlingslokalen

Det bjuds på dryck med tilltugg!

Möteshandlingar:
protokoll_stämma_20180423
möteshandlingar_stämma_2018

Årsredovisning:
Årsredovisn_2017

Förändring av stadgarna, andra beslutet
Här hittar du förslaget på de nya stadgarna som vi ska ta ställning till.
Stämman 2017 beslutade att godkänna stadgeändringar. Nu kravs beslut på stämman 2018 för att ändringarna ska träda i kraft.
Information om vad som har ändrats finns med i möteshandlingarna ovan.
Här kan du läsa förslaget i sin helhet:
Förslag_nya_stadgar

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen!

Handlingar från årsstämma 2017

Här finns senaste handlingarna från stämman!

Stämman hölls måndag 8 maj 2017 kl 19.00

Här publicerar vi handlingar för stämman:
protokoll_stämma_20170508
möteshandlingar_stämma_2017

FÖRSLAG ANGÅENDE INSTALLATION AV BERGVÄRME
På stämman beslutades att installera bergvärme i våra hus!
Här finns informationsmaterial från styrelsen samt bergvärmeleverantören.
InformationsmaterialBergvärme-2017-04-06_
Info till stämman från Gerox_

ÅRSREDOVISNING
Årsredovisn_2016

FÖRSLAG NYA STADGAR
Här hittar du de förslaget på de nya stadgarna som vi ska ta ställning till.
Stämman beslutade att godkänna stadgeändringar. Nu kravs beslut på ytterligare en stämma för att ändringarna ska träda i kraft.
Information om vad som har ändrats finns med i möteshandlingarna ovan.
Vid denna stämma tas första beslutet om vi ska anta dessa:
Förslag_nya_stadgar

Styrelsen